Program „Mój ulubiony” ma na celu pobudzenie aktywności i integracji społecznej, ukierunkowanie klientów do lokalnych sklepów i do lokalnych producentów żywności.
Celem programu jest budowanie więzi lokalnej mieszkańców z lokalnymi sklepami oraz wdrażanie programu „Tu mieszkam. Tu kupuje”.
Program zamierzamy realizować z udziałem lokalnych sklepów oraz producentów lokalnej żywności : piekarniami, cukierniami, rzeźniami, masarniami itd.
Każdy klient, który pobierze kartę „Mój ulubiony” i przystąpi do programu zrealizuje kartę zostanie obdarowany dodatkową korzyścią, nagrodą ufundowaną przez „ulubiony sklep”, „ulubioną piekarnię”, „ulubioną cukiernię”, „ulubioną masarnię” itd.

Działania programu mają na celu pobudzenie społeczności lokalnej do wzrostu sprzedaży w lokalnych sklepach oraz do wzrostu konsumpcji lokalnych produktów.

Prezes Fundacji