Program „Spełnij swoje marzenia pomagając innym”
Fundacja Tulipan jako pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa w kraju podejmuje starania aby pomagać i rozwiązywać problemy swoich rodaków.
Działania Fundacji są wielopłaszczyznowe poprzez wdrażane programy gospodarcze realizowane przy pomocy osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
Podejmujemy starania zapewnienia zasad sprawiedliwego handlu i uczciwej konkurencji.
Ukierunkowujemy kupujących i usługobiorców do lokalnych sklepów, usług, producentów żywności.
Tymi działaniami i współpracą powodujemy wzrost sprzedaży i wzrost konsumpcji lokalnych produktów.
Wszystkich którzy rozumieją ideę współpracy identyfikujemy logo Tulipana ukierunkowując tym samym do nich kupujących.
Jako organizacja pozarządowa zostaliśmy obdarowani darowiznami znacznych wartości od hojnych darczyńców, które umożliwiły nam stworzenie programu „Spełnił swoje marzenia pomagając innym”.
Tym programem łączymy zamożnych i ubogich.
Tym programem współpracujemy ze sklepami lokalnymi, usługodawcami i producentami żywości: piekarniami, cukierniami, rzeźniami.
To przy Waszym udziale chcemy realizować program „Spełnij swoje marzenia pomagając innym”.
Realizacja programu polega na udostępnieniu przez przystępujących Waszego punktu, sklepu.
Wasz klient, kolejny darczyńca uczestnik programu może za symboliczną darowizną 1 zł zostać wytypowany w emisji programu do odbioru darowizny znacznej wartości.
Pobiera dowód darowizny (cegiełki )z numerem, który go identyfikuje.
Po zakończeniu emisji programu sprawdza na stronie Fundacji Tulipan www.fundacja-tulipan.pl, czy został wytypowany do odbioru darowizny.
W przypadku odczytania swojego numeru kontaktuje się z Fundacją przy pomocy telefonu
Nr 77500027 podając swój adres do wysyłki.
W przypadku darowizn 5 zł, każda darowizna jest obdarowana kolejną darowizną.
Kontaktuje się z Fundacją podając adres wysyłki.
Darowizny zostają wysłane na koszt organizatora do 14 dni po zamknięciu edycji programu.
Celem programu jest zdobycie środków na realizację działalności Fundacji i celów niesienia pomocy ciężko chorym dzieciom, niepełnosprawnym, osobom starszym i innym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu tragedii.
Zgłaszajcie osoby potrzebujące ze swoich środowisk i domów.
Zapraszamy wszystkich darczyńców i kolejnych darczyńców, którzy umożliwiają realizację programu.
Zostańcie darczyńcami cegiełek 1zł, czy 5 zł, które umożliwią Wam zostać obdarowanymi rzeczami znacznej wartości spełniającymi Wasze marzenia i innych ludzi.
Więcej informacji na stronie Fundacji i pod telefonem. Zarząd Fundacji