Powołany program „Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom” – domek w każdym ogrodzie, działce, sadzie spełnia dwa ważne cele Fundacji charytatywne na rzecz niesienia pomocy ciężko chorym dzieciom, niepełnosprawnym, osobom starszym oraz humanitarny ratujący pszczoły i owady zapylające.
Oba te programy wzajemnie się uzupełniają w realizacji programu realizując akcję charytatywną do puszek kwestowych każdy darczyńca otrzyma ulotkę informującą o problemie degradacji pszczół ich ratowaniu, hodowli oraz korzyści z ich obecności w ogrodzie, działce, sadzie.
Celem naszych działań jest zaproszenie urzędów i instytucji państwa aby były wzorem do naśladowania dla lokalnej społeczności.
Fundacja wychodzi naprzeciw urzędom i instytucjom państwa, które nie posiadają środków na zakup domku i stworzenia ścieżki edukacyjnej powołując program charytatywny dla danego miasta przy jego udziale co umożliwi zdobycie środków i realizację programu usadowienia domków w mieście i dalszych działań na rzecz odrodzenia populacji pszczół i owadów zapylających w danej okolicy.