nagrodyDarowizny wytypowane w konkursie zostaną wysłane na koszt organizatora w ciągu 14 dni od daty konkursu.