Fundacja Tulipan powołanym programem „Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom” wspiera działania Greenpeace w ratowaniu pszczół i owadów zapylających.
W programie tym łączymy dwa istotne cele Charytatywny na rzecz ciężko chorych dzieci, niepełnosprawnych i osób starszych.
Cel Humanitarny ratujemy pszczoły i owady zapylające.
Istnieje poważne zagrożenie dla ludzkiego życia na ziemi spowodowane drastycznym obniżeniem się ilości pszczół miodnych, pszczół dzikich i owadów zapylających.
Naukowcy biją na alarm! Ratujcie pszczoły i owady zapylające.
Główna przyczyną degradacji pszczół i owadów zapylających jest przemysłowe rolnictwo, nadmierna chemizacja i nawożenie.
Kolejną przyczyną to technika budowlana, gładkie ściany domów powodują, że nie mają się gdzie one podziać, kiedyś zakładały swoje siedliska w szczelinach domów.
Pszczołom i owadom zapylającym należy pomóc już dziś, stwarzając im warunki do życia w postaci domków z naturalnym materiałem gniazdowym, umieszczając domki w ich naturalnych środowiskach.
Pomoc każdego z nas jest prosta. Przyłącz się do akcji ratowania pszczół i owadów zapylających nabywając domek i umieść go w swoim obejściu, pszczoły i owady chętnie go zasiedlą.
Zapraszamy wolontariuszy, koordynatorów w terenie do realizacji społecznej akcji. Pomóżcie nam ratować pszczoły i prowadzić kampanię edukacyjno-oświatowe na podległych Wam terenach.
Misją działań Fundacji Tulipan jest dotarcie do jak największej ilości miast i wsi, przekazanie wiedzy edukacyjno – oświatowej o zaistniałym problemie i formie pomocy w postaci domku w każdym ogrodzie, działce, sadzie.
Ogólnopolska akcja Fundacji Tulipan ma charakter narodowej strategii ochrony pszczół i owadów zapylających.
My Polacy to wielki naród, wielokrotnie dawaliśmy dowód innym, dziś dajmy wzór dla innych krajów.
Program narodowej strategii ochrony pszczół i owadów zapylających zamierzamy prowadzić województwami. Stworzymy mapę ukazującą usadowienie domków, zaangażowanie społeczne, ukarzemy kto w Polsce ratuje pszczoły.
Zamierzamy spopularyzować ogrody pełne kwiatów i bylin, rozprowadzając nasiona nektarodajne i miododajne. Stop ogrodom bez kwiatów.
Akcje ratowania pszczół i owadów zapylających realizujemy kilkutorowo:
I tor działania o współpracę w programie kierujemy do Urzędów i Instytucji państwa aby przestąpili do programu nabyli domek i stworzyli ścieżkę edukacyjną do naśladowania dla miejscowej ludności.
II tor działania współpracę w programie kierujemy do Lasów Państwowych, Nadleśnictw aby przystąpili do programu nabyli domek i stworzyli ścieżkę edukacyjną dla miejscowej ludności.
III tor działania o współpracę w programie kierujemy do ogródków działkowych aby czynnie uczestniczyli w programie ratowania pszczół i owadów zapylających.
IV tor działania kierujemy do przedsiębiorców zapraszając ich do współpracy aby wsparli działania Fundacji na rzecz narodowej strategii ratowania pszczół i owadów zapylających.
Nabyli domek z programu umieści go w swoim obejściu, własności, byli wzorem do naśladowania dla pracowników i ludności.
W/w winni być filarami tego programu do popularyzacji posiadania domku wśród lokalnej społeczności. Posiadanie domku winno być honorem każdego z nas.
Dodatkowo uzyskujemy dwie korzyści ratujemy pszczoły i owady zapylające i uzyskujemy wzrost plonów. Domki rozprowadzane w programie stanowią innowacyjne rozwiązanie poprzez zastosowanie wymiennych modułów siedliskowych dla pszczółek murarek, które należy wymienić corocznie. Nabyty domek jest wieloletnimi.
Wszystkich uczestników akcji zamierzamy uhonorować dyplomem, podziękowaniem z wpisem wspieram, naklejką, tabliczką identyfikującą wspierających.
Celem naszych działań jest zahamowanie degradacji pszczół odrodzenie populacji.
Pieniądze pozyskane z akcji zostaną przeznaczone:
1. Pomoc Charytatywną dla podopiecznych;
2. Realizację programu „Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom”;
3. Na realizację programu ochrony pszczół miodnych, pszczół dzikich i owadów zapylających;
4. Oświaty i edukacji w formie wydawanych książeczek, ulotek pobudzających świadomość społeczną o potrzebie ratowania pszczół i owadów zapylających;
Przyłącz się do ogólnopolskiej akcji ratowania pszczół i owadów zapylających bez których nasze życie na ziemi nie istnieje.
Otrzymany dowód wspieram będzie dumą i satysfakcją dobrze spełnionego obowiązku.

Prezes Fundacji
E. Pilarski