Misją Fundacji Tulipan jest pomoc rozwiązywania problemów społecznych . Wdrażanie programów gospodarczych które mają zmienić wiele spraw społecznych oraz umożliwiają zgromadzenie środków na niesieni pomocy ciężko chorym dzieciom niepełnosprawnym osobom starszym oraz wszystkim tym którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej z powodu tragedii.

Fundacja Tulipan realizując program „Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom” domek w każdym ogrodzie, działce, sadzie.
Program charytatywno-Humanitarny traktuję jako misję niesienia pomocy podopiecznym i ratowania pszczół i owadów zapylających bez których nasze życie na ziemi nie istnieje.
Działania nasze kierujemy do społeczności aby pobudzić świadomość do konieczności ratowania pszczół i owadów zapylających stwarzając im warunki (domki) do ich usadowienia i corocznego odradzania nowej populacji.
W ramach naszych działań Fundacja Tulipan wydaje plakaty, ulotki, książeczki edukacyjne jak ratować pszczoły i owady zapylające oraz jak uzyskać wzrost plonów przy ich udziale.
Misją naszych działań jest ratowanie pszczół i życia ludzkiego na ziemi.

Działania nasze kierujemy również na pomoc społeczną wszystkim tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy w zakupie leków protezowaniu, dostępu do specjalistów itd.
Ważnym działaniem fundacji jest pomoc ludziom starszym poprzez zapobieganie zubożeniu i wykluczeniu z życia społecznego.
Poprzez uczestnictwo w programach inicjowanych przez Fundacje Tulipan udzielamy pomocy finansowej potrzebującym.
Naczelną misją Fundacji Tulipan jest pobudzenie aktywności, integracji społecznej budowanie więzi lokalnej oraz organizowanie wszelkich form współpracy:

 • z handlem lokalnym i usługami
 • producentami zdrowej żywności poprzez wdrożenia kontraktacji i utworzenie sklepów z lokalnymi produktami
 • Organizujemy szkolenia zawodowe w zawodach nieodradzających się
 • Misją fundacji jest objęcie stałą opieką prawną i obywatelską i prowadzenie wszelkich spraw trudnych życiowo
 • Współpracujemy z mediami w celu nagłośnienia wdrażanych programów gospodarczych przy pomocy których rozwiązujemy wiele problemów lokalnych oraz uzyskujemy środki na pomoc ciężko chorym dzieciom niepełnosprawnym osobom starszym oraz wszystkim tym którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej z powodu tragedii.

Nasze działania zawsze kierujemy na realizacje potrzeb społecznych oraz osób podopiecznych i wynikających z ich potrzeb.
Organizujemy i propagujemy wolontariat zarówno lokalny jak i medialny na rzecz realizacji celów i działań fundacji.
Fundacja Tulipan inicjuje programy gospodarcze które realizuje przy pomocy osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Programy te zmieniają stan rzeczy jaki jest.

 • Pobudzają aktywność integracje
 • Walczą z nierówną konkurencją marketów
 • Ukierunkowują do lokalnych sklepów i do lokalnych producentów żywności
 • Budują więź lokalną z lokalnym handlem i usługami, oraz z lokalnymi producentami żywności
 • Umożliwiają zakupy zdrowej żywności w sklepach z logiem TULIPANA
 • Działania pozwalają na zdobycie środków finansowych na niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom, osobom niepełnosprawnym i wszystkim potrzebującym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji

Działania wspólne w regionach umożliwiają tworzenie regionalnych centr medycznych z zakresu odnowy biologicznej np. kąpieli solankowych, borowinowych i ziołowych. program realizujemy pod hasłem: „Zapobiegaj, nie lecz”