Celem Fundacji jest niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom niepełnosprawnym osobom starszym oraz wszystkim tym którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej z powodu tragedii.
Rozwiązywanie wielu spraw społecznych poprzez wdrażanie programów gospodarczych.

Ogólnoświatowy problem degradacji pszczół i owadów zapylających stał się podstawą połączenia działań charytatywnych Fundacji na rzecz podopiecznych z humanitarnymi na rzecz ratowania pszczół i owadów zapylających.
Powołano program pod nazwą „ pszczoły ludziom, udzie pszczołom” – domek w każdym ogrodzie sadzie. W programie tym zbieramy środki na rzecz podopiecznych z równoczesnym działaniem edukacyjno-oświatowym mającym pobudzić świadomość ludzi o konieczności ratowania pszczół i owadów zapylających, zapewniając im siedliska rozrodcze w postaci domków w ich naturalnych miejscach żerowania. Wasza współpraca z Fundacją i nasze działania umożliwią dotarcie do jak największej ilości miast i wsi.
Program ratowania pszczół i owadów zapylających w Polsce realizujemy województwami wielotorowo.
1. Zapraszamy do programu ratowania pszczół i owadów zapylających urzędy i instytucje państwa aby nabyły domek z programu, stworzyły ścieżkę edukacyjną dla miejscowej ludności, wzór do naśladowania.
2. Zapraszamy Lasy Państwowe, Nadleśnictwa do czynnego udziału w programie ratowania pszczół i owadów zapylających poprzez zakup domku i stworzenia ścieżki edukacyjnej dla miejscowej ludności.
3. Zapraszamy przedsiębiorców aby wsparli działania Fundacji, zakupili domek z programu, stworzyli ścieżkę edukacyjną dając przykład do naśladowania.
4. Zapraszamy Zarządy Ogródków Działkowych w miastach gdzie realizujemy program aby czynnie uczestniczyli w programie poprzez zakup domku stworzenie w obrębie działek ośrodków zapylaczy gdzie umieszczą swoje domki uczestnicy programu nie posiadające swoich własności.
W/w mają być filarami programu, wzorami do naśladowania aby domki trafiły do jak największej ilości ogrodów, działek, sadów.
Zamierzamy stworzyć mapę ukazującą usadowienie domków oraz społeczne zaangażowanie w województwie, powiecie, gminie.
W ramach naszego działania ratowania pszczół i owadów zapylających i ludzkiego życia na ziemi wykażemy KTO w Polsce ratuje pszczoły.
Celem naszych działań jest:
1. Zdobycie środków dla ciężko chorych dzieci, niepełnosprawnych, osobom starszym.
2. Zatrzymanie degradacji pszczół i owadów zapylających.
3. Zwiększenie populacji pszczół.
4. Spopularyzować potrzebę posiadania domków oraz czynnego uczestnictwa w ratowaniu pszczół i owadów zapylających.
5. Spopularyzować uprawę roślin miododajnych, nektarodajnych w ogrodach, działkach, balkonach dając pożywkę do ich bytowania.
6. Stop ogrodom bez kwiatów.
7. Spopularyzować ratowanie pszczół i owadów zapylających jako honor każdego z nas.

Pierwszym wdrażanym programem jest Program „Spełnij swoje marzenia pomagając innym”.
W którym działamy dwutorowo ukierunkowujemy klientów do lokalnych sklepów, usług lokalnych producentów żywności( piekarzy ciastkarzy rzeźników) nasze działania powodują wzrost sprzedaży oraz wzrost konsumpcji lokalnych produktów. Wszystkich którzy rozumieją potrzebę podjęcia współpracy identyfikujemy logiem Tulipana. Tym samym ukierunkowując do was klientów.
Drugi tor działania chcemy tworzyć z wami zdobywając środki na niesienie pomocy ciężko chorym dzieciom niepełnosprawnym osobom starszym i wszystkim którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej z powodu tragedii.
Wszystkie kolejno wdrażane programy mają na celu ukierunkowanie klientów do uczestników programu którzy identyfikują się logiem Tulipana oraz rozumieją idee współpracy której celem jest budowa więzi lokalnej z lokalnym handlem usługami i producentami żywności..
Naczelnym celem naszych działań jest niesienie pomocy i rozwiązywania spraw lokalnej społeczności. Zapraszamy do kolejnych programów które wszystkim uczestnikom przynoszą wymierne korzyści.