Program „Bądź Zdrów” ma na celu pobudzenie świadomości ludzi co od czego chorują ludzie, nadmiernie ludzie młodzi. Fundacja Tulipan realizując program „Bądź Zdrów”, wydała materiały reklamowo-informacyjne pod hasłem „Obudź Swoją Świadomość” w których informuje o przyczynach chorób, dolegliwości ludzi pochodzących od chorób cywilizacyjnych tj. nadmiernego nawożenia i chemizacji upraw. Wszystkie choroby pochodzą od jedzenia. Jedzenia przestało być lekarstwem. Fundacja obszernie informuje o problemie o możliwościach ochrony i obrony oraz wskazuje proste metody kontroli stanu zdrowia oraz wskazuje możliwość ochrony i utrzymania zdrowia przy użyciu naturalnego preparatu Universum Life, opartego na kopalinie Ziemi, znanego ludziom już w XVIII w. Preparat ten jest najtańszym i skutecznym w utrzymaniu zdrowia i obrony przed chorobą cywilizacyjną.