Pomóc możesz:

  • Przystępując do programów gospodarczych inicjowanych przez fundację.
  • Przekazując informacje bliskim znajomym o przystąpieniu do programów które dają wymierne korzyści uczestnikom programu i dają możliwość zdobycia środków na niesienie pomocy podopiecznym.
  • Zostając wolontariuszem w niesieniu pomocy i szerzeniu informacji na temat działań fundacji
  • Przekazując darowiznę finansową
  • Przekazując darowiznę rzeczową każdą darowizna daje możliwość realizacji programu darowizn kolejnym obdarowanym.

Fundacja Tulipan swoje działania statutowe realizuje wielowarstwowo. Wdraża programy które przynoszą wiele zmian społecznych oraz chronią ludzi przed utratą zdrowia, realizowane pod hasłem ,,zapobiegać nie leczyć”
Najważniejsze w życiu jest zdrowie każdego z nas.
Kolejnym wdrażanym programem gospodarczym fundacji jest program,, Wiem co jem”
Ten program budzi świadomość społeczną kontroli produktów które spożywamy.

Pomóc możecie poprzez udział i realizacje w programach gospodarczych fundacji które realizują zamierzone cele, pobudzenie aktywności i integracji społecznej. Budowanie więzi lokalnej. Ukierunkowanie kupujących do lokalnych sklepów usług i lokalnych producentów żywności.

Nasze programy i wasze działania mają być pomocne i służyć będą zamierzonym celom i misją fundacji niesienia pomocy ciężko chorym dzieciom niepełnosprawnym osobom starszym oraz wszystkim tym którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej z powodu tragedii.
Programy nasze chcemy realizować obszarowo aby były widoczne wyraźne działania i sukcesy.
Które zależne są od zaangażowania społeczności i od osób które pragną być wolontariuszami.
Zdobywając środki do niesienia pomocy ciężko chorym dzieciom niepełnosprawnym osobom starszym oraz wszystkim tym którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej z powodu tragedii.
Każde wasze działania dają pomoc i wsparcie są ważne i bez waszego udziału nie były by możliwe działania fundacji na tak szerokim polu zmian i pomocy ludziom.