Cel Programu „Spełnij swoje marzenia pomagając innym”

Celem programu „Spełnij swoje marzenia pomagając innym” są działania wielopłaszczyznowe Fundacji w udzielaniu pomocy i rozwiązywaniu problemów swoich rodaków.
Fundacja Tulipan podejmuje starania zapewnienia zasad sprawiedliwego handlu i uczciwej konkurencji. Wdrażanymi programami ukierunkowujemy kupujących i usługobiorców do lokalnych sklepów, usług i producentów żywności, którzy podjęli współpracę z Fundacją i identyfikują się logo Tulipan
Programem tym powodujemy wzrost sprzedaży w lokalnych sklepach i wzrost konsumpcji lokalnych produktów.
Działania nasze kierujemy na budowę więzi lokalnej i integracji społecznej oraz wdrożenie hasła „Tu mieszkam, tu kupuję”.
To przy udziale uczestników programu „Spełnij swoje marzenia pomagając innym” zamierzamy realizować kolejne programy wsparcia.
Celem nadrzędnym Fundacji jest niesienia pomocy ciężko chorym dzieciom, niepełnosprawnym, osobom starszym.
Pomagamy wszystkim, którzy się do nas zwrócą. I którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Dofinansujemy do zakupu leków, okularów, badań specjalistów itd.
Zostaliśmy obdarowani darowiznami znacznej wartości, które umożliwiły stworzenie programu „Spełnij swoje marzenia pomagając innym”, tym programem łączymy zamożnych i ubogich.
Przestąp do programu bądź darczyńcą, zostań obdarowanym.
Spełnij swoje marzenia pomagając innym.

Kontakt z Fundacją Tulipan poprzez stronę www.fundacja-tulipan.pl i pod nr. telefonu
77500027.