Aby zostać podopiecznym trzeba złożyć wymagane dokumenty

  • Wypełnić formularz
  • Wydać kserokopie o niepełnosprawności lub opinię lekarza o stanie zdrowia ( potwierdzone z zgodnością z oryginałem )
  • Zaświadczenie informujące o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
  • Aktualną fotografie przesłać w formie elektronicznej.
  • Upoważnienie na weryfikacje informacji dostarczonych do fundacji, oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych.
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą.
  • Prośbę o zbiórkę

Należy przesłać na adres oddziału:

Fundacja Tulipan- Oddział nr.1
46-200 Kluczbork
ul. Gen Sikorskiego 4

Tel. 77 403 09 05

Ważne!
Czas rozpatrywania wniosku przez fundację do przyjęcia jako podopieczny trwa 14 dni od dnia złożenia wniosku.
– Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne
– Należy każdorazowo skontaktować się z fundacją czy wniosek i złożone dokumenty są kompletne.
– Pozytywnie załatwiona prośba zakończona jest decyzją o realizacji i udziale w programie spełnij swoje marzenia pomagając innym.

Zarząd fundacji może podjąć decyzję odmowną pomimo złożenia kompletu dokumentów, bez podania przyczyn. Od decyzji zarządu nie ma odwołania.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o dochodach

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

wyrazenie zgody na przetwarzanie i sprawdzanie informacji