Zasady realizacji programu ,,Spełnij swoje marzenia pomagając innym”

 • Inicjatorem programu jest Fundacja Tulipan .
 • Realizatorem programu są sponsorzy- darczyńcy, uczestnicy programu oraz partnerzy Fundacji.
 • Podstawą przystąpienia do programu ,,Spełnij swoje marzenia pomagając innym” jest akceptacja regulaminu przez każdego uczestnika programu- darczyńcy.
 • Celem programu jest zdobywanie środków finansowych na działalność i Fundacji i cele pomocy ciężko chorym dzieciom, niepełnosprawnym, osobom starszym oraz osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu tragedii.
 • Fundacja Tulipan została obdarowana darowiznami od darczyńców co stało się podstawą stworzenia programu ,,Spełnij swoje marzenia pomagając innym”.
 • Fundacja Tulipan gromadzi otrzymane darowizny w magazynie darowizn który stale ulega uaktualnieniu w miarę ich otrzymywania. Od kolejnych sponsorów- darczyńców.
 • Każdej darowiźnie zgromadzonej w magazynie darowizn jest przypisany numer i krótki opis.
 • Wartość wydanych darowizn określa sponsor- darczyńca bez prawa weryfikacji.
 • Organizator dopuszcza utajnienie danych osobowych darczyńców – sponsorów jak i również darczyńców uczestników programu.
 • Po zgromadzeniu określonej ilości darowizn w magazynie darowizn Fundacja Tulipan uruchamia edycję programu ,,Spełnij swoje marzenia pomagając innym”, o czym powiadomi na stronie Fundacji www.fundacja-tulipan.pl
 • Edycja programu trwa do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości – wartości zgromadzonych darowizn. O czym powiadomi na stronie Fundacji www.fundacja-tulipan.pl organizator.
 • Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne i podmioty gospodarcze zarówno z kraju jak i zagranicy.
 • Realizacja programu ,,Spełnij swoje marzenia pomagając innym” odbywać się będzie w całej Polsce.
 • Realizację programu organizator zamierza realizować przy udziale podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które przystąpiły do programu, wyrażają potrzebę współpracy i wolontariuszy.
 • Każdy przystępujący do programu ,,Spełnij swoje marzenia pomagając innym” uczestnik darczyńca otrzymuje pokwitowanie (cegiełkę) z numerem od wydanej darowizny 1 zł.
 • Organizator dopuszcza nieograniczoną ilość wydanych darowizn w kwocie 1 zł od jednego uczestnika programu.
 • W edycji programu biorą udział wszystkie pokwitowania (cegiełki) darowizn.
 • Wyłoniony numer w edycji programu darowizn jest dowodem do odbioru darowizny z magazynu darowizn o przypisanym numerze darowizny.
 • Wydawanie darowizn kolejno obdarowanym odbywa się na koszt organizatora w terminie do 14 dni od zamknięcia edycji programu.
 • Organizator dopuszcza , że wszystkie darowizny (cegiełki) w kwocie 5 zł zostają obdarowane darowiznami obligatoryjnie.
 • Organizator dopuszcza w przypadku darowizn gabarytowych i ciężkich częściowy udział w kosztach dostawy przez obdarowanego . Po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy.
 • Nie ma możliwości zamiany darowizny na wartości pieniężne.
 • Fundacja Tulipan przyjmuje darowizny rzeczowe i pieniężne ale nie przejmuje zobowiązań długów darczyńcy.
 • Organizator dopuszcza przyjęcie darowizny przez Fundację której zrzeka się obdarowany.
 • Wyłonienie darowizn w danej edycji programu odbywa się po zgromadzeniu odpowiedniej ilości środków finansowych w/g ustalonego klucza przez zarząd Fundacji i po zamknięciu edycji programu.
 • Organizator Fundacja Tulipan przewiduje drugi wariant realizacji programu ,,Spełnij swoje marzenia pomagając innym” o możliwości wyboru darowizny z magazynu darowizn przez obdarowanego którego numer został wytypowany do odbioru darowizny. O zmianie realizacji programu
 • Fundacja poinformuje na stronie internetowej Fundacji.
 • W przypadku kilku obdarowanych chętnych do odbioru tej samej darowizny o numerze organizator organizuje licytację pomiędzy chętnymi. Podając czas licytacji.
 • Po zakończonej licytacji odbiór darowizny przypada uczestnikowi który wpłacił największą kwotę darowizny w licytacji.
 • W przypadku braku darowizny w magazynie organizator dopuszcza zamianę darowizny na darowiznę o podobnym przeznaczeniu i wartości.
 • Organizator programu Fundacja Tulipan nie odpowiada za wady rzeczy które są przedmiotem programu. Fundacja Tulipan przyjmuję darowiznę od darczyńcy w stanie jakim są.
 • Pogram ,,Spełnij swoje marzenia pomagając innym” jest dowodem nieograniczonej ilości osób sponsorów- darczyńców którzy chcą wspierać cele i działania Fundacji Tulipan. To stało się motywem zbudowania programu kolejnych darowizn dla kolejnych uczestników darczyńców programu.
 • Program ten staje się realizatorem wielu spełnionych marzeń gdzie za 1 zł i 5 zł wpłaconej darowizny można zostać obdarowanym darowiznami znacznej wartości często nieosiągalnej dla uczestnika, które były w sferze marzeń
 • Zapraszamy do uczestnictwa w programie ,,Spełnij swoje marzenia pomagając innym” zostań darczyńcą i obdarowanym. Sprawdzaj swoje szczęście. Spełnij swoje marzenia i innych ludzi

Zarząd Fundacji