Zasady pozyskiwania dotacji i darowizn na rzecz Fundacji Tulipan

 1. Pieniądze uzyskane z dotacji i darowizn przeznaczone są na cele statutowe, akcje, zadania i organizowane przez Fundację przedsięwzięcia zgodne z prawem obowiązującym na terenie Polski i z uszanowaniem prawa w innych krajach.
 2. Pozyskiwanie dotacji w formie pieniężnej czy też rzeczowej są tylko dobrą i nieprzymuszona wolą darczyńców.
 3. Aby skorzystać z odliczeń i innych zwolnień podatkowych pieniądze muszą być wpłacane na konto Fundacji , a osoba wpłacająca dotację lub darowiznę musi przechowywać pokwitowanie wpłaty darowizny lub wyciąg bankowy o dokonanej wpłacie na rzecz Fundacji.
 4. Pozyskiwanie dotacji i darowizn nie są w rozumieniu prawa zbiórką publiczną.
 5. Odliczenie od podatku dochodowego na terenie Polski zastosowanie mają przepisy ordynacji podatkowej.
 6. Od 01.01.2014 roku nie jest obowiązkowe wydawanie zaświadczeń oraz oświadczeń o przyjęciu dotacji i darowizny w formie pieniężnej wpłaconej na konto Fundacji.
 7. Oświadczenia lub zaświadczenia wydawane są na żądanie darczyńców lub urzędów upoważnionych do kontroli po pokryciu kosztów sporządzenia i wysyłki takiego oświadczenia lub zaświadczenia.
 8. Fundacja Tulipan jest inicjatorem programu „Spełnij swoje marzenia” oraz organizatorem magazynu darowizn, które pochodzą od sponsorów, darczyńców.
 9. Darowizny rzeczowe i finansowe zgromadzone w magazynie darowizn pochodzą od darczyńców, osób fizycznych i prawnych, zamieszkujących w Polsce, jak i zagranicą.
 10. Lista darowizn wydanych przez darczyńców, sponsorów będzie aktualizowana do programu „Spełnij swoje marzenia” i opublikowana na stronie Fundacji.
 11. Konkursy darowizn będą odbywały się na decyzję Zarządu Fundacji według ustalonego systemowego klucza.
 12. Darczyńca, sponsor może zastrzec swoje dane osobowe dotyczące udzielanego wsparcia i wartości darowizny.
 13. Wobec darczyńców, uczestników programu „Spełnij swoje marzenia” inicjator programu zachowuje tajemnicę danych osobowych zgodnie z ustawą.
 14. Ustanowiony regulamin do programu „Spełnij swoje marzenia” przewiduje co miesięczne konkursy do wydania darowizn lub konkursy ustanowione decyzją Zarządu okolicznościowe.
 15. Darowizny z magazynu darowizn przekazuje inicjator programu osobom upoważnionym przez Fundację Tulipan realizującym program „ Spełnij swoje marzenia”.
 16. Odbiór darowizn wyłonionych w konkursie odbywa się w sposób określony w regulaminie.
 17. Lista darowizn wydanych przez darczyńców, sponsorów jest nieograniczona.
 18. Każda zmiana warunków programu i regulaminu będzie publikowana na stronie.